X
header one

Användbara tips och guider för att göra det mesta av våra appar och tillbehör.

easyTek Support

How to handle StreamLine Mic

Hur man hanterar Made for iPhone hörapparater

easyTek i detalj

easyTek_features-graphic_B2C_950x1108px

(1) Multifunktionsknapp

(2) Halsslinga

(3) Mikrofonöppningar

(4) Statusinformation med LED-indikatorer

(5) Utgång för halsslinga

(6) Volymknappar

(7) Utgång för ljudkälla med 3,5 mm ingång

(8) Utgång för FM-mottagare

(9) Återställningsknapp

(10) Utgång för micro-USB till laddning

Enkel parning.

Hörapparater: Steg 1

Häng easyTek runt klientens hals. Starta easyTek genom att enkelt trycka på (1) tills den gröna LED-lampan (4) tänds.

easyTek_easy-pairing_1_768x400px

Hörapparater: Steg 2

Sätt hörapparaterna i klientens öron och stäng batterifacken. Den gröna LED-lampan (4) blinkar kort och slocknar därefter. Nu är hörapparaterna och easyTek parade.

easyTek_easy-pairing_3_768x400px

Bluetooth-kompatibla tillbehör: Steg 1

Starta easyTek genom att hålla inne (1) i flera sekunder. Om den blå LED-lampan (4) inte börjar blinka automatiskt, tryck in (1) och volymknapp ”+” (6) tills den gör det.

easyTek_easy-pairing_2_768x400px

Bluetooth-kompatibla tillbehör: Steg 2

Starta Bluetooth-funktionen i produkten du vill para easyTek med. Sök efter easyTek och välj den. Den blå LED-lampan (4) kommer att blinka en kort stund och därefter slocka.

easyTek_easy-pairing_4_768x400px

TV Transmitter: Steg 1

Starta easyTek genom att hålla inne (1) i flera sekunder. Tryck på (1) och båda volymknapparna (6) samtidigt tills den blå LED-lampan (4) börjar blinka.

easyTek_easy-pairing_2_768x400px

TV Transmitter: Steg 2

Starta TV Transmitter inom 1 meters räckhåll från easyTek och vänta tills parningen är klar. Detta tar ca 2 min. Den blå LED-lampan (4) kommer att sluta blinka och därefter lysa med ett fast sken.

easyTek_easy-pairing_5_TV-transmitter_768x400

How to handle easyTek

miniPocket Support

miniPocket i detalj

miniPocket_features_950x950px

(1) Högtalare

(2) LED-indikator

(3) Volymknappar

(4) Knapplås

(5) Programknapp

(6) På baksidan: Batterifack

(7) På baksidan: Plats för nyckelring

 

TV transmitter