X

Problemet med den egna rösten, ett onaturligt ljud.

Som audionomer strävar vi efter att tillhandahålla hörapparater som återskapar ett naturligt ljud. Övergripande hörbarhet och en naturlig egen röst är nödvändiga för acceptans vid den första anpassningen. Ändå gillar många användare inte ljudet av sin egen röst.

Varje hörapparatanvändare upplever en förändring i ljudet av sin egen röst. Speciellt förstagångsanvändare med mild eller måttlig hörselnedsättning tampas med denna ocklusionseffekt. En sådan negativ uppfattning påverkar acceptansen och leder ofta till att hörapparaterna inte används.

I ett försök att lösa problemet med den egna rösten kan audionomen minska förstärkningen och öka ventilationen, vilket minskar hörbarheten och talförståelsen i buller. Vad som än görs, är resultatet en kompromiss mellan ljudkvalitet och övergripande hörbarhet.

Fram till idag har detta allmänt erkända problem ansetts vara omöjligt att lösa

I ett försök att lösa problemet med den egna rösten kan audionomen minska förstärkningen och öka ventilationen, vilket minskar hörbarheten och talförståelsen i buller. Vad som än görs, är resultatet en kompromiss mellan ljudkvalitet och övergripande hörbarhet.

Signia Nx med OVP
för en naturlig egen röst och snabb acceptans.

Signia Nx, världens mest avancerade hörapparatplattform, ger den första verkliga lösningen på problemet med den egna rösten. Den levererar oöverträffad snabb acceptans genom att kombinera kompromisslös hörbarhet med en naturlig egen röst.

Världens första Own Voice Processing (OVPTM) förbättrar den spontana acceptansen av den egna rösten med 80% för missnöjda hörapparatanvändare. *

Det revolutionerande, naturliga återgivningen av den egna rösten från Signia Nx bygger på den ledande binaurala länken Ultra HDe2e. Dess kontinuerliga dataöverföring över hela bandbredden möjliggör dynamisk skanning och bearbetning av användarens egen röst helt oberoende av alla andra ljud, inklusive alla andra röster.

Detta gör det möjligt för audionomer att finjustera hörapparaterna för optimal hörbarhet av hela den akustiska miljön utan att kompromissa med denna hörbarhet för att förbättra ljudkvaliteten på användarens egen röst.

På så sätt är Signia Nx med OVP ™ till nytta för alla hörapparatanvändare. Den återskapar den naturliga hörselupplevelsen för att ge högsta ljudkvalitet och frigör hörapparatens fulla potential för bästa hörupplevelse i alla situationer, även i mycket bullriga miljöer

Världens första naturliga egen röst,
baserat på den ledande binaurala ljudbearbetningen.

Den revolutionerande naturliga upplevelsen av Signia Nx är bara möjlig genom att vi bearbetar ljudet av användarens egen röst helt oberoende av alla andra röster och ljud

Nyckeln till OVP ™ är vår uppgraderade binaurala länk, Ultra HD e2e. Nu innefattar den också beamforming-teknologi för att skapa en exakt skanning som identifierar den enskilda ljudbanan för användarens röst när den färdas till hörapparaten. Denna precisionsnivå är endast möjlig med det nya, fullt integrerade mikrofonnätverket i silikon.

Ultra HDe2e möjliggör omedelbar och kontinuerlig dynamisk detektion av den egna rösten samt patenterad dubbel bearbetning av den egna rösten och det återstående ljudlandskapet.

Signia Nx ger därmed den mest naturliga egna rösten samt den bästa talförståelsen i en bullrig omgivning.

Den revolutionerande naturliga upplevelsen av Signia Nx är bara möjlig genom att vi bearbetar ljudet av användarens egen röst helt oberoende av alla andra röster och ljud

Kontinuerlig binaural länk

För den mest naturliga upplevelsen utnyttjar nu vår Ultra HD e2e även binaural beamforming-teknologi för att skanna av användarens egen röst.

Den första detektionen av den egna rösten, own voice detection

Det nya mycket exakta mikrofonnätverket identifierar användarens egen röst på ett tillförlitligt sätt tack vare dess unika spatiala ljudväg. Den kontinuerliga binaurala länken garanterar dynamisk detektering i alla situationer.

Revolutionerande dubbel bearbetning

Signia Nx är den första plattformen som behandlar användarens egen röst direkt och helt oberoende av alla andra röster och ljud, Signia Nx kombinerar en naturlig egen röst med kompromisslös hörbarhet, för en helt naturlig upplevelse.

Den mest avancerade bearbetningen av omgivningsljud i branschen överlägsen talförståelse i buller.

Utöver användarens upplevelse av en naturlig egen röst, har Ultra HD e2e också binaural beamforming-teknologi  för att ge tydlig talförståelse och en naturlig upplevelse i alla situationer.

Nya algoritmer möjliggör den mest exakta rumsuppfattningen. Hörapparatanvändaren kan nu få en kompromisslös, spatial upplevelse med alla fördelar av vår riktverkan.

För kristallklart ljud erbjuder vårt utökade dynamikområde, med en otrolig maximal input på 113 dB, utmärkt signalkvalitet i högljudda miljöer. Och med den kraftfulla nya återkopplingshanteringen ger den högsta stabila förstärkningen för att skydda ljudkvaliteten – helt utan artefakter.

Hela systemet styrs av Signias unika klassificeringsenhet som säkerställer OVP ™ och bearbetning av omgivningsljud i perfekt harmoni för att återskapa upplevelsen av naturlig hörsel.

Fjärrjustering i naturliga situationer
TeleCare möjliggör användning av den mest kraftfulla programvaran Connexx, helt på distans från en PC eller laptop. Connexx synkroniseras med TeleCare-portalen för stöd i patientens naturliga miljö med live fjärrjustering.

Introducerar det virtuella hembesöket
Efter den personliga första anpassningen på mottagningen kan uppföljande besök hållas online via videosamtal. Detta gör det möjligt för audionomen att justera hörapparaten för den mest naturliga individuella ljudkvaliteten i realtid, och i en bekväm situation för patienten, allt för att hålla utprovningen på rätt spår.

Den smartaste appen för patientvård
Virtuellt hembesök är tillgängligt för alla patienter med en smartphone via Signia App. Förutom att guida dem genom utprovningsprocessen, tjänar  appen nu som att ha sin audionom i fickan, med användaren varje steg på vägen.

*2017 ”OVP Study” gjord på University of Northern Colorado för att undersöka OVPs (Own Voice Processing) inverkan på spontan acceptans efter grovinställning av hörapparater. Fler detaljer finns på: www.signia-pro.com/ovp-study

**Two clinical studies have shown that binax provides better than normal hearing in certain demanding environments (University of Northern Colorado, 2014; Oldenburg Hörzentrum, 2013): Speech Reception Thresholds (SRT) in cocktail-party situations improved up to 2.9 dB for wearers with mild to moderate hearing loss using Carat binax or Pure binax hearing aids with narrow directionality, compared to people with normal hearing.