X

Informationen i det här dokumentet innehåller allmänna beskrivningar av tekniska funktioner som inte alltid ingår i enskilda fall och som kan ändras utan förvarning. Bluetooth-varumärket och logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa varumärken och logotyper från Signia GmbH:s sida sker enligt licens. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc.

Apple App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

* En studie utförd vid University of Northern Colorado, 2015, undersökte effektiviteten hos primax nya funktioner genom att samla in och analysera pågående EEG-data medan kandidaterna utförde taltest. För båda primax-funktionerna, SPEECH och EchoShield, avslöjade de objektiva mätningarna av hjärnans beteende en signifikant minskad ansträngning att lyssna när funktionen aktiverades.