X

Signia hörapparater A/S

Ledelse:

VD/CEO
Martin Damm Jensen

Skandinavisk Finansdirektør, CFO
Vivian Sommer

Postadress:

Sivantos A/S
Postbox 1183
164 26 Kista

info.se@signia-hearing.com

Besöksadress:

Signia hörapparater A/S (svensk filial)
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista

Telefon: 08-400 22 390

Organisationsnummer: SE516409346901