X

Den nya och förbättrade Connexx Eight är, med sin moderna och platta design, den digitala hubben för dina hörapparater. Den har support för alla hörapparaterna från Connexx 7, samt hela utbudet av de nya Signia Nx-enheterna. Vare sig du är rådgivare, programmerar hörapparater eller erbjuder dina klienter individuell vård, så underlättar Connexx Eight varje steg för ett snabbt och effektivt arbetsflöde.

Snabbare, effektivare anpassning.

Connexx Eights parallella programmeringsteknik innebär att du kan fortsätta göra justeringar medan hörapparaterna programmeras aktivt i bakgrunden. Tack vare en oavbruten, mer flytande och snabbare process för anpassningen får du ännu mer tid för personlig klientrådgivning.

Connexx Eights parallella programmeringsteknik innebär att du kan fortsätta göra justeringar medan hörapparaterna programmeras aktivt i bakgrunden. Tack vare en oavbruten, mer flytande och snabbare process för anpassningen får du ännu mer tid för personlig klientrådgivning.
Klart och tydligt: Statusfältet indikerar om hörapparaterna fortfarande programmeras medan du gör ytterligare justeringar.

Förbättrade detaljer. Förbättrat arbetsflöde.

Connexx Eight har många nya och förbättrade funktioner för att förbättra ditt arbetsflöde. Det fungerar perfekt mellan plattformarna Signia Nx, primax, binax och micon. Mimic Fit™ överför till exempel de finjusterade inställningarna från en användares förra hörapparater till de nya primax, så att du inte behöver börja om från början varje gång.

Frekvenskurvan kan nu justeras direkt i vyn genom att dra-och-släppa med musen, vilket ger snabbare och exaktarejusteringar. Dessutom visar den nya kurvdisplayen nu också MPO förutom förstärkning, vilket gör ditt arbetsflöde ännu behändigare. Tack vare alla förbättringar i Connexx Eight sparar du tid och möda varje dag.

Snabbare, exaktare ändringar: Med den nya kurvdisplayen kan du justera kurvan direkt i diagrammet.
Alla värden vid ett ögonkast: Den nya kurvdisplayen visar nu också MPO förutom förstärkning och uteffekt.

Fitting, arbetsflöde och konsultation

Ditt digitala nav för alla Signias hörapparater: Utprovningsprogrammet Connexx 8 förbättrar hela ditt arbetsflöde, från konsultation och programmering av hörselinstrument till att erbjuda dina kunder individuell vård, och låter dig arbeta effektivt och intuitivt.

Uppdateringar för att skapa personliga hörselprofiler, individualisering och konsultering ger en ännu snabbare första utprovning, mer transparens när det gäller hörselbeteendet för exaktare inställningar och gör det enklare än någonsin att hitta den bästa lösningen för dina patienter.

Hörselprofil

För en mer personlig första utprovning.

Det skapas personliga hörselprofiler baserat på ett frågeformulär och ett tontest som utvärderar patientens kognitiva funktioner och preferenser. Connexx använder profilen för att föreslå en konfiguration för primax hörapparater som du kan använda vid den första utprovningen. Det är den snabbaste vägen till optimala resultat för dig och din patient under den första utprovningen.

Det skapas personliga hörselprofiler baserat på ett frågeformulär och ett tontest som utvärderar patientens kognitiva funktioner och preferenser. Connexx använder profilen för att föreslå en konfiguration för primax hörapparater som du kan använda vid den första utprovningen. Det är den snabbaste vägen till optimala resultat för dig och din patient under den första utprovningen.

Smart Optimizer

Effektiv finjustering.

Hörapparaterna lagrar programanvändningen tillsammans med den valda volymnivån för den aktuella akustiska omgivningen. SmartOptimizer föreslår sedan ändringar i inställningarna av hörapparaterna baserat på analysen av de lagrade resultaten som kan verkställas med ett enkelt knapptryck.

Hörapparaterna lagrar programanvändningen tillsammans med den valda volymnivån för den aktuella akustiska omgivningen. SmartOptimizer föreslår sedan ändringar i inställningarna av hörapparaterna baserat på analysen av de lagrade resultaten som kan verkställas med ett enkelt knapptryck.

Prestandaguide

Merförsäljningsalternativ via rekommendation av prestandanivå

En ny menyflik i avsnittet Individualisering gör att du kan rekommendera optimala prestandanivåer till dina kunder. Analysen av situationsdata som loggas av hörapparaterna kompletteras av kundens preferenser och prioriteringar, t.ex. musik, restauranger eller sociala evenemang för att ge den bästa matchningen av de tillgängliga prestandanivåerna som skräddarsytts efter patienten.

En ny menyflik i avsnittet Individualisering gör att du kan rekommendera optimala prestandanivåer till dina kunder. Analysen av situationsdata som loggas av hörapparaterna kompletteras av kundens preferenser och prioriteringar, t.ex. musik, restauranger eller sociala evenemang för att ge den bästa matchningen av de tillgängliga prestandanivåerna som skräddarsytts efter patienten.

ConnexxAir.

ConnexxAir är det nya trådlösa programmeringssystemet för nästan alla Signias hörapparater som är utrustade med de trådlösa e2e-funktionerna som går att programmera från Connexx 83.

ConnexxAir är det nya trådlösa programmeringssystemet för nästan alla Signias hörapparater som är utrustade med de trådlösa e2e-funktionerna som går att programmera från Connexx 83.