X
Miljoner människor med hörselnedsättning har en större chans att behålla sin självständighet om de börjar använda hörapparater.
2018-03-06

Hörapparater håller individer med hörselnedsättning självständiga

Miljoner människor med hörselnedsättning har en större chans att behålla sin självständighet om de börjar använda hörapparater.

Hörapparater håller individer med hörselnedsättning självständiga

Miljoner människor med hörselnedsättning har en större chans att behålla sin självständighet om de börjar använda hörapparater

Individer med obehandlad hörselnedsättning har större risk att bli beroende av hjälp från omgivningen i sitt vardagliga liv. Det är en allvarlig varning efter en ny studie om hörselnedsättning som presenteras för EUs lagstiftare i Bryssel, Belgien den 6e mars 2018.

Fler än 466 miljoner människor världen runt lever med en med hindrande hörselnedsättning enligt World Health Organization. Men i EU är det endast ungefär 1 av 3 som skulle gynnas av hörapparater som faktiskt beslutar att använda dem. Och antalet individer med hörselnedsättning kommer öka, inte enbart för att vi lever längre än tidigare generationer utan också för att många av oss är utsatta för buller i vårt vardagliga liv. Obehandlad hörselnedsättning medför ökad risk för hälsoproblematik relaterat till hörselnedsättningen men även annan hälsoproblematik som depression och kognitiv nedsättning

Samma chans att bibehålla sin självständighet som individer med normal hörsel.

I sin studie publicerad i Journal of Gerontology: Medical Sciences har neuropsykolog och professor i epidemiologi Hélène Amieva kommit fram till att individer med hörselnedsättning som använder hörapparater har samma chans att håll sig självständiga som individer med normal hörsel. Studien baseras på data från 3 777 individer från 65 år och uppåt som följdes under en 25-årsperiod. *

Dessa fynd bekräftar det som vi audionomer har sagt till våra patienter: Genom att använda hörapparater kan de förbättra sin hälsa och livskvalitet. Signia är särskilt måna om att hjälpa dig att förvandla människor med hörselnedsättning som för närvarande inte bär hörselhjälpmedel till nöjda hörapparatanvändare, för att behålla självständigheten.

Signias nya hörapparater ökar användarens spontana acceptans

Vår senaste plattform, Signia Nx med Own Voice Processing (OVP™) ger en naturlig egen rösten och snabb acceptans. Vår unika OVP ökar den spontana acceptansen av den egna rösten med 80% hos missnöjda användare.**

Utöver det så lanserades i början av mars 2018 våra nyaste hörapparater, Pure Charge&Go som kombinerar naturlig egen röst med bekväm trådlös uppladdning. Denna moderna hörapparat är enkel och intuitiv att använda eftersom vi har integrerat den trådlösa laddningen i designen. Användaren behöver inte längre oroa sig för att byta batterier. Det kontaktlösa uppladdningssystemet ger användarna komplett bekvämlighet med vetskapen att hörapparaterna laddas som de ska varje gång. Pure Charge&Go Nx stödjer också modern Bluetooth-anslutning vilket erbjuder användaren långvarig högkvalitativ stereo streaming av TV-ljud, musik och telefonsamtal.

I ett försök att bekämpa problemet med allt fler obehandlade hörselnedsättningar ger Signia Nx audionomen en omfattande lösning för att övertyga individer med hörselnedsättning att det finns ett lösning för just deras hörselbehov. För mer information om vårt utbud av hörapparater, besök www.signia-pro.se eller kontakta din lokala Signia-representant.

* Death, Depression, Disability, and Dementia Associated with Self-reported Hearing Problems: A 25-Year Study, av Hélène Amieva, PhD, Camille Ouvrard, PhD, Céline Meillon, MSc, Laetitia Rullier, PhD, och Jean-François Dartigues, MD, PhD, The Journal of Gerontology in January 2018 (J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2018, Vol. 00, No. 00, 1–7)

** 2017 “OVP Study” uförd vid University of Northern Colorado utvärderade effekten av Own Voice Processing på den spontana acceptansen efter första utprovningen av hörapparater. Ytterligare detaljer: www.signia-pro.com/ovp-study.