X
The world’s first OVP improves spontaneous acceptance of own voice by 80% of dissatisfied wearers. Find out more on our blog.
2018-04-06

Signia Nx med OVP är nu uppladdningsbar

Signia’s nya Pure Charge&Go Nx kombinerar en naturlig egen röst med enkel hantering och trådlös uppladdning.

Den ledande hörapparatplattformen Signia Nx med Own Voice Processing (OVP™), lanserad hösten 2017, har löst problemet med den egna rösten. OVP™ har gett hörapparatanvändare möjlighet att höra helt naturligt, genom att bearbeta deras egen röst helt separat från omgivande ljud och röster.

Dock så upplever många användare även svårighet när det gäller hanteringen av hörapparaterna, så som att byta och hantera batterier.

Signia’s nya Pure Charge&Go Nx kombinerar en naturlig egen röst med enkel hantering och trådlös uppladdning. Detta ger en unik kombination av många fördelar.

Världens första OVP™ ökar den spontana acceptansen av den egna rösten för 80% av missnöjda användare.*

Pure Charge&Go Nx är enkel att hantera tack vare att vi har integrerat trådlös laddning i hörapparatens design. Användaren behöver inte längre oroa sig för att behöva byta batterier, och de kan vara säkra på att hörapparaterna laddar som de ska varje gång.

Litium-jon battericellen i Pure Charge&Go Nx stödjer även direkt Bluetooth-uppkoppling, som låter användaren njuta av högkvalitativ stereostreaming av TV-ljud, musik och telefonsamtal.

Den mest högteknologiska, intuitiva och pålitliga hörapparaten, Pure Charge&Go Nx lever upp till sitt namn. Den ger användaren en naturlig egen röst kombinerat med enkel hantering och direkt streaming.

Helt enkelt: Charge&Go!

* 2017 “OVP Study” utförd vid University of Northern Colorado som utvärderade effekten av Own Voice Processing på den spontana acceptansen efter den första utprovningen av hörapparater. För mer detaljer: www.signia-pro.com/ovp-study