X
86% är nöjda eller väldigt nöjda med Signia Nx med OVP, jämfört med de bästa konkurrenterna i samma klass (58% / 37%).
2018-02-14

Signa Nx – överlägsen ljudkvalitet och hörbarhet

86% är nöjda eller väldigt nöjda med Signia Nx med OVP, jämfört med de bästa konkurrenterna i samma klass (58% / 37%).

Det finns två viktiga orsaker till problem med den egna rösten. En av dem är ocklusionseffekten, vilket påverkar användarens egen röst genom att hörselgången blockeras. Den andra orsaken är hörapparaternas förstärkning, vilket kan skapa en onaturlig upplevelse av den egna rösten.

I och med en ökning av öppna anpassningar och utvecklingen av anpassningsformler, klagar användare allt mindre på den egna rösten men desto mer på talförståelse i bullriga miljöer. Då öppna anpassningar lättare låter omgivningsbullret komma in i hörselgången maskerar det den bearbetade signal som kommer från hörapparaten. Dessutom ger anpassningsformler för nya användare mindre förstärkning för att undvika problem med den egna rösten, vilket tyvärr även det resulterar i sämre hörbarhet.

I en ny studie av kvalitet på den egna rösten, gav Signia Nx användarna 50% ökad tillfredsställelse jämfört med en ledande konkurrent. Resultatet visar att 86% var nöjda eller väldigt nöjda med Signia Nx med OVP™, jämfört med de bästa konkurrenterna i samma klass (58% / 37%). Dessutom var konkurrenternas hörapparater utprovade med öppna domer medan Signia Nx fick ett bättre resultat även med stängda anpassningar, vilket förbättrar hörbarheten och stänger ute omgivningsbuller.

Signia Nx med OVP™ ger den första genuina lösningen på problemet med den egna rösten, överlägsen ljudkvalitet och hörbarhet, och ger friheten att välja akustisk koppling som kan ge den bästa taluppfattningen i buller. Signia Nx ger snabb acceptans vid första anpassningen genom att kombinera en naturlig egen röst med kompromisslös hörbarhet av omgivningsljuden.

För att läsa mer om denna studie, klicka här.

* 2017 “OVP Study” utförd vid University of Northern Colorado utvärderade effekten av OVP på den spontana acceptansen efter första anpassningen av hörapparater. För mer detaljer: www.signia-pro.com/ovp-study