X
2016-02-11

Frågor och svar

På vilket sätt skiljer sig åt Signia från Siemens varumärke?

Hur länge kommer Siemens varumärke att existera i hörapparatindustrin?

Sivantos har ingått avtal med Siemens om den framtida användningen av Siemens varumärke  i utvecklingen, marknadsföringen och försäljningen av hörapparater på sikt. Därför kan och vill Siemens varumärke fortsätta användas av Sivantos de kommande åren.

 

På vilket sätt skiljer sig åt Signia från Siemens varumärke?

Signia baseras på den erfarenhet och alla de värden vi har utvecklat under årens lopp. Användningen av Signia som varumärke öppnar för nya möjligheter och tilltalar en bredare och yngre kundgrupp.

 

Vilken relation har Siemens varumärke och Signia till varandra?

Signia kommer att vara vårt nya produktvarumärke som vi kommer att använda sida vid sida med det kända  Siemens varumärket kommande år. Genom att använda båda varumärkena på våra produkter och i vår marknadsföring, kan vi utnyttja det bästa av båda varurmärkena. Å ena sidan fortsätter vi att dra nytta av kunskapen om namnet Siemens, och å andra sidan kommer Signia att möjliggöra kommunikation med våra kundgrupper på ett nytt sätt och tilltala fler.

 

Vad kommer att ändras för samarbetspartners när Siemens inte längre existerar som produktvarumärke?

Sivantos har precis avslutat räkenskapsåret 2015 med den högsta omsättningen i företagets historia. Även om företagsnamnet har ändrats så har marknadens acceptans för våra produkter och tjänster varit fantastisk. Under det gångna året har Sivantos investerat avsevärt i produktutveckling och i optimering av våra produktanläggningar samt i försäljning och marknadsföring. Vi kommer att fortsätta investera i dessa områden, så att Signia varumärket i framtiden kommer kunna erbjuda innovativa produkter och utmärkt service till våra samarbetspartners och deras kunder.

 

Vad kommer att förändras för slutbrukarna, när Siemens inte längre existerar som produktvarumärke?

Vad gäller teknologisk utveckling, kvalitet, garantier, reparationer, service och support, kommer ingenting att ändras för våra samarbetspartners och slutanvändare. Vårt mål med Signia är särskilt att vända oss till ett bredare kundsegment genom nätet och sociala medier som tilltalar en bredare publik.

 

Kommer samarbetspartners fortfarande ha möjlighet att använda Siemens varumärke i sin marknadsföring?

Ja, samarbetspartners kommer fortsatt kunna använda loggan från Siemens hörapparater eller Siemens Approved Partner symbolen i sin reklam og marknadsföring, så länge det finns ett avtal med det lokala företaget och reklamen gäller marknadsföring av Signia eller Siemens produkter och följer riktlinjerna för användning av varumärket.