X
Uppnå högsta hörselprestanda med rätt akustisk koppling.
2018-02-07

OVP ger fördelar oavsett akustisk koppling - kliniskt bevisat

Uppnå högsta hörselprestanda med rätt akustisk koppling.

När man som audionom väljer akustisk koppling till användaren måste man ta hänsyn till en mängd olika faktorer, så som komfort, förstärkning och ljudkvalitet. Dessa faktorer påverkar varandra direkt, särskilt när det kommer till komfort och dess inverkan på hörbarheten. Åtgärder tas för att öka komforten gällande den egna rösten vilket oftast försämrar taluppfattningen och den generella hörbarheten.

En anledning till problemet med den egna rösten är ocklusionseffekten, vilket påverkar användarens egen röst genom att hörselgången blockeras. För att hantera ocklusionseffekten kan audionomen öka ventilationen. Detta skapar oftast högre komfort, men tillåter även att omgivningsbuller lättare tar sin in i hörselgången vilket maskerar den bearbetade signal som levereras av hörapparaten.

En optimal lösning skulle vara att kunna välja akustisk koppling för högsta prestanda utan att behöva bekymra sig för att användaren ska få en onaturlig upplevelse av sin egen röst. I en ny studie, visade sig OVP™ öka tillfredsställelsen av den egna rösten för alla akustiska kopplingar (stängda, ventilerade och öppna domer). Audionomer kan nu använda valfri dome och ändå uppnå snabb acceptans och en naturlig egen röst.

Signia Nx med OVP™ ger audionomen möjlighet att välja en passande akustisk koppling som kan stänga ute omgivningsbullret, som annars skulle maskera den rena signal som levereras av hörapparaten. Allt detta med en naturlig upplevelse av den egna rösten.

För att läsa mer om denna studie, klicka här.

* 2017 “OVP Study” utförd vid University of Northern Colorado utvärderade effekten av OVP på den spontana acceptansen efter första anpassningen av hörapparater. För mer detaljer: www.signia-pro.com/ovp-study.