X
Upplever dina patienter obehag och problem med ljudet av sin egen röst? Här är förklaringen.
2017-09-27

Vad innebär det egna röstproblemet?

Upplever dina patienter obehag och problem med ljudet av sin egen röst? Här är förklaringen.

Som audionom strävar vi efter att ge hörapparatanvändare en så bra ljudkvalitet som möjligt. Modern teknik har utvecklats och förbättrat ljudkvalitén till ett mer naturligt ljud för våra användare, men hörapparatanvändare upplever fortfarande en förändring i ljudet av sin egen röst. Faktum är att många användare tvingas acceptera att de aldrig kommer att vara helt nöjda med sin egen röst.

Att identifiera orsaken till  det besvär hörapparatsanvändare upplever med sin egen röst är inte alltid så enkelt. Om fel åtgärder vidtas för att lösa problemet kommer vissa av hörapparatens fördelar sannolikt att reduceras.

Det finns två olika orsaker till det upplevda besväret med den egna rösten. Ett av dem kallas ocklusionseffekten – ocklusionseffekten bidrar till en höjning av användarens egen röst när hörselgången är blockerad av en hörapparat med förstängd passform, det blir för tilltäppt i hörselgången. Den andra orsaken till besväret orsakas av hörapparatens output som kan skapa en onaturlig egen röstuppfattning.

Har du funderat på en annan lösning till dina patienters egenupplevda röstproblem och de potentiella nackdelarna med nuvarande anpassningarnas tillvägagångssätt? Håll utkik efter nästa inlägg i vår serie för att få reda på mer.