X
Varför är det så svårt att lösa med tanke på den moderna teknik och funktioner som finns i moderna hörapparater?
2017-10-12

Vad gör det egna röstproblemet så svårt att lösa?

Varför är det så svårt att lösa med tanke på den moderna teknik och funktioner som finns i moderna hörapparater?

Även när de är öppna anpassningar är användaren ofta missnöjd med ljudet av sin egen röst. I sådana fall är problemet troligen på grund av hörapparatens output. Det beror på att konventionella hörapparater inte kan skilja användarens röst från alla andra ljud. Som ett resultat förstärks användarens egen röst likadant som yttre ljud och uppfattas som för högt eller distraherande. Det blir ett problem då audionomen minskar förstärkningen för att sänka användaren egen röst men minskar då också på andra ljud som användaren vill höra.

Hörapparattillverkare har försökt ta hänsyn till användarens upplevelse av den egna rösten. Moderna hörapparater kan identifiera tal baserat på dess tidsmässiga och spektrala egenskaper och bearbeta det annorlunda än andra ljud, men de kan inte skilja talaren från yttre röster. Befintliga lösningar är ineffektiva eftersom externa ljud och egen röst behandlas lika, vilket leder till att den ena eller det andra blir försakat.

Vad händer om det fanns ett sätt för hörapparater att detektera användarens egen röst?

Lär dig mer om den senaste innovationen från Signia på EUHA 2017.