X
Visste du att det finns hörselhjälpmedel som är certifierade för att få användas i explosionsfarliga områden? Ta reda på vilka här.
2019-08-08

ATEX-certifierade hörapparater från Signia

Visste du att det finns hörselhjälpmedel som är certifierade för att få användas i explosionsfarliga områden?

Vi märker en ökad efterfrågan på produkter som kan användas i restriktiva arbetsmiljöer, till exempel på oljerigg, i laboratorium, gruvor och liknande. Dessa användare behöver hörapparater med ATEX-certifiering för att få använda hörapparaterna på jobbet. Om du har några frågor angående ATEX-certifierade hörapparater, kontakta oss på info.se@sivantos.com.

Vad är ATEX?

ATEX är ett system där enheter testas enligt IEC eller EN-standarder för att säkerställa att de kan användas i farliga områden. Signia har uppnått högsta säkerhetsnivå och kan därmed användas i dessa områden!

ATEX-certifierade produkter

Följande Signia Nx-produkter kan användas i explosionsfarliga områden: