X
header one

Den här översikten visar vilka appar som fungerar med våra hörapparater. Beroende på vilken lösning dina användare väljer kan de förbättra sin hörselupplevelse och öka bekvämligheten.

Hörapparater

Apps

myHearing App

myControl App

touchControl App

easyTek App

Pure 312 Nx
Pure 13 Nx
Motion 13 Nx
Ace primax
Pure 13 BT primax
Pure primax
Cellion primax
Carat primax
Motion SP primax
Motion P primax
Motion SX primax
Motion SA primax
Motion S primax
Silk primax
Insio primax
Motion PX binax
Insio binax

A) Bortsett från RIC10.