X
header one

Den här översikten visar vilka appar som fungerar med våra hörapparater. Beroende på vilken lösning dina användare väljer kan de förbättra sin hörselupplevelse och öka bekvämligheten.

Hörapparater Streamers och sändare Fjärrkontroller Laddare CROS/BiCROSA

StreamLine TV

StreamLine Mic

easyTek

TV Transmitter/
VoiceLink

miniPocket

easyPocket

eCharger

CROS Pure

Pure 312 Nx
Pure 13 Nx
Motion 13 Nx
Ace primax
Pure 13 BT primax
Pure primax A
Cellion primax B
Carat primax
Motion SP primax
Motion P primax
Motion SX primax
Motion SA primax
Motion S primax
Silk primax
Insio primax
Motion PX binax
Insio binax

A) Ej tillgänglig med 2px/1px.
B) Trådlös induktiv laddare
C) Utom RIC10.

MerkenMerken

MerkenMerken